Esant  poreikiui  veikia dvi prailginto darbo nuo 17.30 iki 19 val. dienos grupės. Lopšelio „Meškiukų“ grupė ir  darželio „Pelėdžiukų“ grupė

Iki 2024-08-31   „Meškučių“ grupės darbo laikas keičiamas  nuo 7 val. iki 17.30 val.  Lankantys  „Meškučių“ grupę vaiką po 17.30 val. nukreipiami į  prailginto darbo dienos „Pelėdžiukų“ grupę.