Mokymo lėšos 2019 metų

Mokinio krepšelio lėšos 2018 metų

Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. ketvirčiais

 

2017 m. kovo 31 dienai panaudotų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas

Sąmatos straipsnių pavadinimas I ketv.
1. Spaudiniai (knygos, žemėlapiai, dėlionės, žaidimai, lavinamųjų kortelių rinkiniai) 91,79 €
2. Kitos prekės (ugdymo, IT priemonės)  33,47 €
3. Kvalifikacijos kėlimas
4. Kitos paslaugos (ekskursijos ir kt.)