2020 metų mokymo lėšų panaudojimas

Mokymo lėšos 2019 metų

Mokinio krepšelio lėšos 2018 metų

Mokinio krepšelio lėšos 2018 m. ketvirčiais