Vaikų maitinimo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose įkainiai įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios.
Išsami informacija:
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022-04-29 sprendimu Nr. V-847 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ https://www.e-tar.lt/…/479cd660c79811ec8d9390588bf2de65
1.33 punktu ikimokyklinio ugdymo įstaigose atšaukiama ekstremali situacija, dėl kurios tėveliai galėjo nevesti vaikų į lopšelį-darželį ir už tą nepateisintą dieną nereikėjo mokėti.
Nuo 2022-05-01 dienos Kauno ikimokyklinėse įstaigose pradeda galioti ankstesnė Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta mokėjimo tvarka, kuria nelankytos ir nepateisintos dienos darželyje yra tėvelių (globėjų) apmokamos.
Dėl ligos praleistų dienų pateisinimas- būtinas pirmą dieną atvykus vaikui į ugdymo įstaigą. Kiti neatvykimo atvejai numatyti mokėjimo tvarkoje

Pakeitima

Kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos ir laikinai gyvena Kauno miesto savivaldybės teritorijoje 2022-03-01 Nr. T-116

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta ugdymo proceso pradžia ir pabaiga, ugdymą organizuojant pagal visos dienos modelius T-318

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta, kad atlyginimas nemokamas, jei vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. T-319

2021 m. balandžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c

 

Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis”

Nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio nustatymas nuo 2020-02-01 Įsakymas+Nemokamas+maitinimas

Mokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimą Nr.  T-543. „Dėl  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio  15 d. sprendimo Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”   t219543

Mokesčio pakeitimai nuo 2020-01-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas  2019-10-15 Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”

Suvestinė redakcija AR_2022-05-01-mokesčio-už-darželį-tvarka

Priedas prie sprendimo T-454

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.   atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė- 0,65 Eur ( trys maitinimai 2,40 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, pietūs – 0,1,30 Eur, vakarienė- 0,7 Eur ( trys maitinimai 2,70 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, vakarienė- 0,7 Eur.

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2020-07-21 sprendimas Nr. T-327  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, vakarienė- 0,48 Eur ( trys maitinimai 1,81 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė- 0,52 Eur ( trys maitinimai 2,02 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, vakarienė- 0,52 Eur.

 

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.