Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje “Daigelis”

Nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio nustatymas nuo 2020-02-01 Įsakymas+Nemokamas+maitinimas

Mokesčio pakeitimai nuo 2020-01-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas  2019-10-15 Nr. T-454 “Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”

Priedas prie sprendimo T-454

Nuo 2020 m. sausio  1 d. atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaikams  trys maitinimai 1,81€ + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą;

1.2. darželio grupės vaikams  trys – 2,02€ + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą;

1.3. priešmokyklinės grupės vaikams  trys – 2,02€

 

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.