Svarbu, dėl nelankytų dienų pateisinimo Atverti

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.

 Nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos  Keičiasi mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinių renginių ir higienos paslaugoms, susijusioms su vaikų higienos poreikių užtikrinimu, apmokėti skiriamos lėšos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės  1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Atverti dokumentą 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.   atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė- 0,65 Eur ( trys maitinimai 2,40 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą  1 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, pietūs – 0,1,30 Eur, vakarienė- 0,7 Eur ( trys maitinimai 2,70 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą  1 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, vakarienė- 0,7 Eur.

 

Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

Sprendimas  Atverti dokumentą  

Priedas  Atverti dokumentą

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-02-09) Atverti dokumentą 
Vaikų maitinimo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose įkainiai įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios.
Išsami informacija:
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022-04-29 sprendimu Nr. V-847 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ Atverti dokumentą 
1.33 punktu ikimokyklinio ugdymo įstaigose atšaukiama ekstremali situacija, dėl kurios tėveliai galėjo nevesti vaikų į lopšelį-darželį ir už tą nepateisintą dieną nereikėjo mokėti.
Nuo 2022-05-01 dienos Kauno ikimokyklinėse įstaigose pradeda galioti ankstesnė Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta mokėjimo tvarka, kuria nelankytos ir nepateisintos dienos darželyje yra tėvelių (globėjų) apmokamos.
Dėl ligos praleistų dienų pateisinimas- būtinas pirmą dieną atvykus vaikui į ugdymo įstaigą. Kiti neatvykimo atvejai numatyti mokėjimo tvarkoje

Pakeitima

Kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos ir laikinai gyvena Kauno miesto savivaldybės teritorijoje Atverti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta ugdymo proceso pradžia ir pabaiga, ugdymą organizuojant pagal visos dienos modelius Atverti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta, kad atlyginimas nemokamas, jei vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Atverti dokumentą

2021 m. balandžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: Atverti dokumentą

Lankomumo apskaitos  tvarkos aprašas Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis“  Atverti dokumentą 

Nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio nustatymas nuo 2020-02-01 Atverti dokumentą

Mokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimą Nr.  T-543. „Dėl  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio  15 d. sprendimo Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  Atverti dokumentą

Mokesčio pakeitimai nuo 2020-01-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas   „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“ Atverti dokumentą

Suvestinė redakcija Atverti dokumentą  Priedas prie sprendimo  Atverti dokumentą