Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje “Daigelis”

Nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio nustatymas nuo 2020-02-01 Įsakymas+Nemokamas+maitinimas

Mokesčio pakeitimai nuo 2020-01-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas  2019-10-15 Nr. T-454 “Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”

Priedas prie sprendimo T-454

 

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2020-07-21 sprendimas Nr. T-327  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą  :

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, vakarienė- 0,48 Eur ( trys maitinimai 1,81 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė- 0,52 Eur ( trys maitinimai 2,02 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, vakarienė- 0,52 Eur;

 

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.