Svarbu, dėl nelankytų dienų pateisinimo LANKOMUMO INFORMACIJA

Įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos t2310103   Keičiasi mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinių renginių ir higienos paslaugoms, susijusioms su vaikų higienos poreikių užtikrinimu, apmokėti skiriamos lėšos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės  1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

Sprendimas  t2310032   

Priedas  t2310032priedas 

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-02-09) AR_2023-02-09
Vaikų maitinimo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose įkainiai įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios.
Išsami informacija:
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022-04-29 sprendimu Nr. V-847 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ https://www.e-tar.lt/…/479cd660c79811ec8d9390588bf2de65
1.33 punktu ikimokyklinio ugdymo įstaigose atšaukiama ekstremali situacija, dėl kurios tėveliai galėjo nevesti vaikų į lopšelį-darželį ir už tą nepateisintą dieną nereikėjo mokėti.
Nuo 2022-05-01 dienos Kauno ikimokyklinėse įstaigose pradeda galioti ankstesnė Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta mokėjimo tvarka, kuria nelankytos ir nepateisintos dienos darželyje yra tėvelių (globėjų) apmokamos.
Dėl ligos praleistų dienų pateisinimas- būtinas pirmą dieną atvykus vaikui į ugdymo įstaigą. Kiti neatvykimo atvejai numatyti mokėjimo tvarkoje

Pakeitima

Kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos ir laikinai gyvena Kauno miesto savivaldybės teritorijoje 2022-03-01 Nr. T-116

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta ugdymo proceso pradžia ir pabaiga, ugdymą organizuojant pagal visos dienos modelius T-318

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo įteisinta, kad atlyginimas nemokamas, jei vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. T-319

2021 m. balandžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c

 

Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis”

Nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio nustatymas nuo 2020-02-01 Įsakymas+Nemokamas+maitinimas

Mokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimą Nr.  T-543. „Dėl  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio  15 d. sprendimo Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”   t219543

Mokesčio pakeitimai nuo 2020-01-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas  2019-10-15 Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”

Suvestinė redakcija AR_2022-05-01-mokesčio-už-darželį-tvarka

Priedas prie sprendimo T-454

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.   atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė- 0,65 Eur ( trys maitinimai 2,40 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, pietūs – 0,1,30 Eur, vakarienė- 0,7 Eur ( trys maitinimai 2,70 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,7 Eur, vakarienė- 0,7 Eur.

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2020-07-21 sprendimas Nr. T-327  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  atlyginimas už maitinimą  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse ir atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. Už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokama:
1.1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, vakarienė- 0,48 Eur ( trys maitinimai 1,81 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė- 0,52 Eur ( trys maitinimai 2,02 Eur) + atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą 0,58 Eur;

1.3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,52 Eur, vakarienė- 0,52 Eur.

 

Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.