Administracijos ir kt. darbuotojų funkcijos, specialieji reikalavimai

Pedagogų specialieji reikalavimai

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El.paštas
Laima Kanienė Direktorė 867261440 lddaigelis@gmail.com
Sigita Koriznienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 8-37266563 lddaigelis@gmail.com
Jurgita Smitrienė Ūkio padalinio vadovas 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Diana Vaidotienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pedagogė) 861950439 dianavaidotiene@gmail.com
Jūratė Smolenskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pedagogė) 861950439 lddaigelis@gmail.com
Jurgita Urnižienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Loreta Žilinskienė Logopedė 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Rima Pipynienė Mokytoja (auklėtoja) 861970037 lddaigelis@gmail.com
Danguolė Čelkienė Mokytoja (auklėtoja) 861970037 lddaigelis@gmail.com
Daiva Botyrienė Mokytoja (auklėtoja) 861963365 daivabotyriene@gmail.com
Alma Tarcijonienė Mokytoja (auklėtoja) 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Sonata Navickė Mokytoja (auklėtoja) 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Miglė Meilutė Mokytoja (auklėtoja) 861975337 lddaigelis@gmail.com
Aušra Bastienė Mokytoja (auklėtoja) 861975337 lddaigelis@gmail.com
Jurgita Iškauskienė Socialinė pedagogė, raštvedė 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Kęstutis Bunevičius Meninio ugdymo (gimnastika) mokytojas 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Rasa Dmuchovskienė Meninio ugdymo (dailė) mokytoja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Aušra Smilgienė Mokytoja (auklėtoja) 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Daiva Štarevičiūtė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja 8-37 26 36 73  lddaigelis@gmail.com
Rūta Pečetauskienė Sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Vida Medinienė Virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Aldona Marcinkevičienė Virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Gražina Naujokaitienė Auklėtojos padėjėja 861950439 lddaigelis@gmail.com
Jūratė Šimonienė Auklėtojos padėjėja 861970037 lddaigelis@gmail.com
Jūratė Kolytienė Auklėtojos padėjėja 861963365 lddaigelis@gmail.com
Dalia Gailevičiūtė Auklėtojos padėjėja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Irena Milutienė Auklėtojos padėjėja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Virginija Sadauskienė Auklėtojos padėjėja 861975337 lddaigelis@gmail.com
Irena Malakaitė Auklėtojos padėjėja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Laima Kavaliūnienė Valytoja 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Julius Milutis Kiemsargis, ūkvedys 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Leonas Gailevičius Kiemsargis, virtuvės pagalbinis darbininkas 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com
Robertas Kanys Ūkvedys 8-37 26 36 73 lddaigelis@gmail.com