Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis rastas 2019 D

Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Kauno lopšelio-darželio Daigelis SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

Finansinės būklės ataskaita 2019 06 30 D

Kauno-lopšelio-darželio-Daigelis-Finansinės-būklės-ataskaita-pagal-2019-m.-kovo-31-d.-duomenis-1

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 12 31 D

 

Investicijų 2018 m. statistinė ataskaita KS-02 (Metinė)

Investicijų 2018 m. Ketv.statistinė ataskaita KS-02 (Ketvirtinė)

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

 

Kauno lopšelio-darželio Daigelis Investicijų 2019 m

Kauno lopšelio-darželio Daigelis SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

 

 

Vėlesnių metų ataskaitos Nuoroda