Vietų skaičius- 110. („Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016-2017 mokslo metais pakeitimo“) Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, leidžiama padidinti iki 20 vietų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.

Grupių skaičius: 6 dieninės

 • 2 grupės vaikams iki 3 metų
 • 3 grupės vaikams 3-6 metų
 • 1 grupė priešmokyklinio amžiaus vaikams (6-7) m.

 

Darbo laikas 7.00 – 17.30 val. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvų poreikius, iki 19val. veikia 2 prailginto darbo laiko dienos grupės.

Vaikų dienos ritmas darželyje:

7:00 – 8:00 Vaikų priėmimas

8:00 – 8:30 Žaidimai, rytinė mankšta

8:35 – 9:00 Pusryčiai

9:10 – 12:10 Ugdomoji veikla grupėje, darželio erdvėse, lauke

11:55 – 12:10 Pasiruošimas pietums

12:10 – 12:30 Pietūs

12:35 – 12:45 Pasiruošimas pietų miegui

12:50 – 15:00 Poilsis

15:30 – 16:00 Vakarienė

16:15 – 19:00 Ugdomoji veikla, žaidimai, veikla lauke, vaikų išleidimas namo, pokalbiai su tėvais

*-prailgintos dienos grupėse.

 

Jūs ir Jūsų vaikai gerai jausitės mūsų ugdymo įstaigoje, kai žinosite:

 • grupių įstaigos aplinka kuriama atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, interesus;
 • čia vaikai susiras draugų, mokysis bendrauti, dalintis sumanymais;
 • keliaudami, tyrinėdami, eksperimentuodami geriau pažinsime mus supančią aplinką, gamtos paslaptis, suprasime kodėl ir kaip visa tai vyksta;
 • salėje sportuosime, stiprėsime, lavinsime muzikinius gebėjimus, pramogausime;
 • dailės užsiėmimų metu kursime, derinsime spalvas, mokysimės įvairių vaizdavimo būdų, būti jautrūs grožiui, mąstyti širdimi, rengsime darbelių, piešinių parodėles;
 • čia suprasime darbo reikšmę, kuo jis skiriasi nuo žaidimo, atlikdami įvairius buities darbus;
 • žaisdami mokysimės skaičiavimo, skaitymo, rašymo pradmenų, savarankiškumo;
 • čia išgirsime aibes pasakų, legendų, apsakymėlių, deklamuosime eilėraščius, turtinsime savo kalbą;
 • čia bus laiko pailsėti, pamąstyti, pabūti vienam ir su draugais;
 • pedagogės visada pasirengusios dalytis su tėveliais visais vaikų džiaugsmais ir rūpesčiais;
 • vaikai drauge su pedagogėmis ruoš sau ir tėveliams įvairias šventes, pramogas, vakarones, koncertėlius.

Priešmokyklinėje grupėje padėsime vaikui pasirengti mokyklai, plėtodami būtinas kompetencijas (socialinę, sveikatos, saugumo, pažinimo, komunikavimo, meninę).

Dėmesio: Jeigu norite gauti atsakymą į savo siūlymą, pageidavimą ar skundą, turinio pabaigoje būtinai nurodykite savo namų arba el.pašto adresą. Per 10 darbo dienų mes jums atsakysime. Siųsti galite elektroniniu paštu lddaigelis@gmail.com.

Laisvų vietų grupėse nėra.

Po atostogų sugrįžus į ugdymo įstaigą privalu atsinešti naują Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d . įsakymu Nr.V-951 “Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a “Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo” vaiko sveikatos pažymą, forma Nr. 027-1/a, su gydytojo odontologo atliktu dantų ir žandikaulių būklės įvertinimo aprašymu.

Tėveliams, kurių vaikai priimami į lopšelį – darželį, privalu atsinešti:

   – Gimimo liudijimo kopiją;

  – Vaiko sveikatos pažymą, forma Nr.027-1A (ir vaikams sugrįžusiems po atostogų).