Kauno  lopšelis-darželis  „Daigelis“ – biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Adresas  Žagarės g. 5, Kaunas; tel.  +370 37 26 65 63, +370 37 26 36 73, el. paštas  lddaigelis@gmail.com

Lopšelis-darželis „Daigelis“ yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija, kodas – 191637698.

Lopšelio-darželio „Daigelis“ grupė  – neformaliojo švietimo mokyklos, kodas – 3160.

Tipas  –  lopšelis-darželis, kodas – 3164.

Pagrindinė lopšelio-darželio „Daigelis“  veiklos rūšis – ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Įstaigos priimamojo darbo laikas 8–17 val.

 

ISTORIJA

Kauno miesto Požėlos raj. vaikų lopšelis-darželis Nr.57 atidarytas 1964 m. balandžio mėn. 4 dieną. Lopšelis-darželis savaitinio tipo.  Jame 6 grupės: 2 lopšelio ir 4 darželio. Ikimokyklinė įstaiga 140 vietų.

Pirmoji lopšelio-darželio vedėja – Petronėlė Žemaitienė, vyr. auklėtoja – Jadvyga Stankevičienė, vyr. medicinos sesuo  – J.Rylienė.

Nuo 1968 m. spalio mėn. 30 d. vaikų lopšelis-darželis uždaromas kapitaliniam remontui iki 1970 m. sausio mėn. 8 d.

1975 m. ikimokyklinei įstaigai pradeda vadovauti vedėja Stasė Simonaitienė, vyr. auklėtoja Ona Jonaitienė, vyr. medicinos sesuo Genė Banienė.

1978 m. savaitinis vaikų darželis perorganizuojamas į dieninį. Nuo 1978 m. ikimokyklinei įstaigai pradeda vadovauti Irena Čekanavičienė, vyr. auklėtoja Janina Andriulytė, vyr. medicinos sesuo Genė Banienė.

Nuo 1981 m. rugsėjo mėn. pradeda dirbti vedėja Boreikienė Milda, vyr. auklėtoja Gudynaitė Gražina, vyr. medicinos sesuo Genė Banienė.

Nuo 1983 m. spalio  18 d. dirba vedėja Irena Čiutytė,  vyr. auklėtoja Violeta Pužienė, vyr. medicinos sesuo Genė Banienė.

Nuo 1985 m. darželiui vadovauja Danutė Joana Peterienė, vyr. auklėtoja Irena Beniušienė, vyr. medicinos sesuo Genė Banienė.

2001 m. balandžio 3 d.   57-ajam lopšeliui-darželiui suteiktas  vardas. Nuo šios datos jis vadinamas Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ .

Nuo 2012 m. darželyje vadovavo laikinai ėjusi direktorės pareigas direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Kanienė.

Nuo 2013 m. kovo iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio ugdymo įstaigai vadovavo Ilona Šerniuvienė.

Nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. iki 2016 m. vasario 25 d. įstaigai vadovauja laikinai einanti pareigas direktorė Giedrė Masiulionienė.

Nuo 2016 m. vasario 26 d. ugdymo įstaigai vadovauja Laima Kanienė


Lopšelio-darželio himnas

Lietutis palaistė
Juodą žemelę
Saulė sušildė
Grūdo širdelę

Dūzgia bitutės,
Gieda paukšteliai,
Kviečia kiškučiai:-
Kelkis, daigeli!

Kelkis, daigeli,
Stiebkis aukštyn,
Meilę, gerumą
Dalinki širdim.

Priedainis:
Opa opa opa
Tra lia lia lia lia!
Mūsų darželyje
Auga daigeliai!

Opa opa opa
Tra lia lia lia lia!
Džiaugias mamytės,
Džiaugias tėveliai!