centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje “Daigelis” atsakinga raštvedė Jurgita Iškauskienė. Tel. 8-37 26 36 73.

Prašymų priėmimo laikas
I-V    8:30-11:30, 12:30-14:30 val. 

Primename tėveliams, kad registruojant vaiką į eilę reikalinga:

  • vaiko gimimo  liudijimo kopiją;
  • prioritetą patvirtinantį dokumentą;
  •  registruojami tik asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste.

         Priimant vaiką į lopšelį-darželį būtina abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamosios vietos deklaracija Kauno m. Priešingu atveju- vaikas nebus priimamas.

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos  sudaromos sutartys su naujai priimamų ikimokyklinio amžiaus vaikų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais). Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo sutarčių nuorodos puslapio apačioje.

Nuo 2010 m. birželio 1 dienos vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas priimami centralizuotai.
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes gali pildyti elektroniniu būdu arba juos pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.

Vaikai  išbraukiami iš sąrašų ar perkeliama priėmimo į ugdymo įstaigą data tėvams (globėjams) parašius prašymą įstaigoje.

Grupės formuojamos mokslo metams (Nuo einamų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.)

Priėmimas į lopšelį-darželį vyksta pagal patvirtintą  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. T-412 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos” pakeitimo” aprašu (Pakeista Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682).

 


Prisegtukai

Nuo 2020-01-01 aktuali redakcija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. T-456 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos”    t199456 

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  t199456

 

Prašymo priimti vaiką į Kauno miesto savivaldybės įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupę formos pavyzdys priedas t199183 priedas

 

Prašymas  dėl neišbrauko iš eilės lankant kitą ugdymo įstaigą  prašymo forma 

 

 

 

Vėlesnių metų

Tarybos sprendimas 2018-12-18 Nr. T-656 (pakeitimai) 

T-656 2018-12-18 priedas ( prašymo formos pavyzdys) 

 

Tarybos sprendimas (2018-05-29 T 282)

Tarybos sprendimo priedas (prašymo forma)

 

Vaikų priėmimo tvarka

Priėmimo tvarka 2016