Kauno lopšelis-darželis „DAIGELIS
Įmonės kodas  191637698
Žagarės g. 5, 47178, Kaunas
Tel./fax. +370 37 26 65 63
El. paštas lddaigelis@gmail.com
Direktorė Laima Kanienė, tel. +370  37 26 65 63, +370 672 61 440, el. paštas lkaniene@gmail.com
Dir. pavaduotoja ugdymui  Sigita Koriznienė  tel. +370 37 26 65 63, el. paštas sigitakorizniene@gmail.com
Dir. pavaduotoja ūkiui Jurgita Smitrienė,  tel. +370 37 26 36 73, el. paštas  jurgasmit@gmail.com