Kauno miesto savivaldybė  http://www.kaunas.lt/

Kauno švietimo inovacijų centras https://www.kpkc.lt/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – http://www.smm.lt>

Valstybės duomenų agentūra – https://vda.lrv.lt/lt/

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba https://kppt.lm.lt/

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt/

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa https://erasmus-plius.lt/

Europos mokyklų švietimo platforma https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning