Kauno miesto savivaldybė  http://www.kaunas.lt/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – http://www.smm.lt
Statistikos departamentas – http://www.stat.gov.lt/

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba https://kppt.lm.lt/

Kauno švietimo inovacijų centras https://www.kpkc.lt/

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba   https://vaikoteises.lt/