Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  Kėdainių  priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  atliko patikrą 2024 m. gegužės 7 d.

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos  atlikta patikra 2024-04-19. Pažeidimų nenustatyta.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos  atlikta patikra 2024-04-18. Nustatyti neatitikimai pagal HN 75:2016:

12.1 punkto/papunkčio (Įstaigos patalpos, kuriose vykdoma ugdymo veikla nėra saugi, neįrengta
ir neprižiūrima taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų);

78 punkto / papunkčio (Nesilaikoma reikalavimo, kad nebūtų sienų, lubų, grindų, galinčių turėti
įtakos vaikų sveikatai ir saugumui), reikalavimus.

 

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“  2023 m. lapkričio 14 d. atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje nurodoma, kad vienas įrenginys netinkamas saugiam naudojimui (medienos puvimas).  Nurodyti trūkumai buvo nedelsiant pašalinti.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos  atlikta patikra 2022-06-20. Nustatyti neatitikimai pagal HN 75:2016:

12.1 punktas – nelygūs šaligatviai;

5.3 punktas – lopšelio grupių suformavimas.

Lietuvos metrologijos inspekcijos rytų regiono skyriaus atlikta patikra 2022-04-05. Pažeidimų nenustatyta.

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos  atlikta patikra 2022-03-24. Pažeidimų nenustatyta.

 

 

VŠĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“  2021 m. gruodžio 3 d. atliko vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos pareiškėjų patikrą. Pažeidimų nenustatyta.

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“  2021 m. lapkričio 18 d. atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje nurodoma, kad žaidimo aikštelės ir įrenginiai tinkami saugiai naudoti.

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos  atlikta patikra 2021-04-14. Atitikties higienos reikalavimams vertinimo balas 5 (100 taškai).

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos  atlikta patikra 2021-01-15. Pažeidimų nenustatyta.

 

 

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“  2020 m. lapkričio 11 d.  atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje rekomenduojama, kad lauko supynės turi būti pastoviai paženklintos nurodant: gamintoją, įrenginio pavadinimą, pagaminimo metus bei standarto numerį.

Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto civilinės saugos skyrius atliko civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą (Civilinės saugos būklės patikrinimo aktas 2020 m. spalio 30 d. Nr. CS-1-26). Patikrinimo išvada:Civilinės saugos būklė įvertinama gerai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius  atliko patikrą 2020 m. gegužės 14 d. Nurodyti neatitikimai: darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas darželyje neparengtas pagal 2 priede nurodytus reikalavimus; šviestuvas rūsyje be apsauginio gaubto; žmonių evakuavimo planai įrengti ne pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6-ame priede nurodytus reikalavimus. Nurodymai/neatitiktys įvykdyti laiku, trūkumai pašalinti laiku.

 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos  atlikta patikra  2019-04-25. Nustatyti pažeidimai, pateikti nurodymai: įsigyti papildomą stalą daržovių patiekalų ruošimui; atnaujinti virtuvės spintelėje džiovinimo groteles pažeistas korozijos. Nurodymai įvykdyti laiku, trūkumai pašalinti laiku iki 2019 m. birželio 1 d..

Operatyvioji valstybinė periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė atlikta 2019 m. gegužės 10 d. Nustatyti HN 75:2016 5.3 p ir 5.4 p. (grupės formuojamos viršijant vaikų skaičių), 5.9 p. (grupėje kurioje ugdomi didelių spec. poreikių turintys vaikai, atitinkamai sumažinti vaikų skaičių) 12.1 p.(nelygus lauko grindinys), 65.6 p (nepakankamas sanitarinių įrenginių kiekis grupėse) pažeidimai, pateikti nurodymai pašalinti pažeidimus iki 2019m. rugpjūčio 9 d.. Grįžtamosios kontrolės patikrinimo 2019 m. spalio 9 d. išvadose nurodyta, kad pažeidimai pašalinti dalinai. Atsižvelgiant į didelį nepatekusių ir laukiančių vaikų skaičių, padidintas vaikų skaičius išliko: švietimo skyriaus vedėjo įsakymu leista 10 vietų padidinti vaikų skaičių (sumažinta 8 vaikais). Nepašalintas pažeidimas 12.1 p.p lauko grindinio remontui negautas finansavimas. 2019-12-11 Kauno m. savivaldybės bendrųjų reikalų skyrius išsiųstas raštas dėl lėšų numatymo.

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“ 2019 m. lapkričio 6 d. atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje rekomenduojama sutvarkyti lengvo patekimo įrenginių tvoreles (uždaros, ne mažiau 70 cm aukščio) bei pritvirtinti informacinę žymeną žaidimo aikštelėje. Numatyta šiuos trūkumus pašalinti 2020 m..

 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos   patikra atlikta 2018-03-29. Nustatyti pažeidimai, pateikti nurodymai: pakeisti susidėvėjusią spintelę, atlikti persirengimo patalpos lubų remontą, pakoreguoti valgiaraštį ir pateikti VMVT derinimui, nenaudoti patiekalų gamybai citrusinių vaisių sulčių. Nurodymai  įvykdyti laiku, trūkumai pašalinti laiku iki 2018 m. balandžio 26 d..

Valstybinė periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė atlikta 2018 m. birželio 13 d. Nustatyti HN 75:2016 5.2 ir 5.3p. (grupės formuojamos nesivadovaujant HN),  12.1 p.(nelygus lauko grindinys)  pažeidimai, pateikti nurodymai: pašalinti 2018m. rugsėjo 13 d.. Pažeidimas 12.1. pašalintas dalinai užklojus lauko takelius dirbtine žole. Atsižvelgiant į didelį nepatekusių ir laukiančių vaikų skaičių, padidintas vaikų skaičius išliko: švietimo skyriaus vedėjo įsakymu leista 18 vietų padidinti vaikų  skaičių.

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“ 2018 m.  spalio 2 d. atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje rekomenduojama atlikti 1 įrenginio apdailą, įrengti minkštinančią dangą  po 1 įrenginiu, pakeisti 1smėlio dėžės varčią. Numatyta šiuos trūkumus pašalinti 2019 m..

Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto civilinės saugos skyrius atliko civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą (Civilinės saugos būklės patikrinimo aktas 2018 m. balandžio 19 d. Nr. 06-6-18). Patikrinimo išvada: įvertinta patenkinamai. Rekomendacijos  civilinės saugos būklei gerinti: suteikta metodinė pagalba.

 

Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos  atlikta patikra  2017-04-06. Nustatyti trūkumai, pateikti nurodymai: atnaujinti susidėvėjusias lentynas plovykloje ir sandėlyje, nenaudoti keptuvių, kurių paviršius susidėvėjęs. Nurodymai  įvykdyti laiku, trūkumai pašalinti 2017 m. birželio 4 d.

Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“ 2017 m.  rugsėjo 15 d. atliko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinę metinę kontrolę. Ataskaitoje rekomenduojama atnaujinti 12 įrenginių, 3 įrenginius pašalinti kaip netinkamus naudoti, pakeisti dalį tvoros, įrengti apsauginę dangą po 2 įrenginiais. Numatyta šiuos trūkumus pašalinti 2018 m..