Pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01)

Darbo nuotoliniu būdu tvarka (2023-05-01)

Darbo tvarkos taisyklės   įsigaliojo nuo 2023-02-01

Psichologinio_uztikrinimo_tvarkos_aprasas   Klausimynas

Smurto_ir_priekabiavimo_prevencijos_taisykles

Pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas

Vaiku ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprasas (nuo 2020-06-01)

Vaiku ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprasas (2020-05-18–2020-05-31)

Maisto tvarkymo ir patalpu valymo tvarkos aprasas (Daigelis)

Darbo-tvarkos-taisyklės

Lopšelio-darželio Daigelis nuostatai

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Darbo tarybos rinkimų tvarka

3 Pažeidimai ir jų fiksavimo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio Daigelis ir jo klientų aptarnavimo tvarka

Kauno lopšelio-darželio Daigelis skatinimo tvarka

 

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

TINKLAPIO WWW.LDDAIGELIS.LT PRIVATUMO POLITIKA

 

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Pranesimo_apie_pazeidima_forma

Vaistu davimo tvarka  Vaistų davimo lentelė