Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ nuostatai 

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema  (2024-01-02)

Pagalbos vaiko savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01)

Nuotolinio darbo tvarka (2023-05-01)

Netiesioginio-darbo-su-vaikais-tvarkos-aprašas

Darbo tvarkos taisyklės   įsigaliojo nuo 2023-02-01

Darbuotojų-nušalinimo-nuo-darbo-dėl-neblaivumo-ir-apsvaigimo-nuo-psichiką-veikiančių-medžiagų-tvarkos-aprašas

Psichologinio_uztikrinimo_tvarkos_aprasas   Klausimynas

Smurto_ir_priekabiavimo_prevencijos_taisykles

Pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas

Kauno lopšelio-darželio Daigelis Vidaus-kontrolės-politika

Dokumentų-valdymo-tvarkos-aprasas

Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas-2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis“

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

Kauno-lopšelio-darželio-Daigelis-ir-jo-klientų-aptarnavimo-tvarka

Vaiku ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprasas (nuo 2020-06-01)

Vaiku ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprasas (2020-05-18–2020-05-31)

Maisto tvarkymo ir patalpu valymo tvarkos aprasas (Daigelis)

Lopšelio-darželio Daigelis nuostatai

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Darbo tarybos rinkimų tvarka

3 Pažeidimai ir jų fiksavimo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio Daigelis ir jo klientų aptarnavimo tvarka

Kauno lopšelio-darželio Daigelis skatinimo tvarka

 

Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 

Tinklapio www.lddaigelis.lt privatumo politika

 

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Pranesimo_apie_pazeidima_forma

Vaistu davimo tvarka  Vaistų davimo lentelė