Asmens duomenų saugojimo taisyklės

Vaikų-asmens-duomenų-tvarkymo-taisyklės

 

 Duomenų apsaugos pareigūnė (DAP)  lopšelyje-darželyje „Daigelis“yra direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita KoriznienėTel. 8-37 26 65 63, el.paštas lddaigelis@gmail.com