Asmens duomenų saugojimo taisyklės

Vaikų-asmens-duomenų-tvarkymo-taisyklės

 

 Duomenų apsaugos pareigūnė (DAP)  lopšelyje-darželyje „Daigelis“ yra direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė 

tel. (8 37) 26 65 63, el. paštas lddaigelis@gmail.com