Mieli tėveliai,

būtume labai dėkingi jei ir šiais metais 1,2 proc. gyventojų pajamų lėšų dalį skirtumėte lopšeliui-darželiui „Daigelis“. Liko neremontuota dar 1 grupė –  „Bitučių“. Tad jei surinktume pakankamai paramos (1,2 proc.) lėšų, suremontuotume šiais metais dar vieną grupę ir pagrindinį koridorių. Vaikai galėtų ugdytis jaukiose, vaikų poreikius atitinkančiose grupių patalpose, erdvėse.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į darželio administraciją arba savo grupės mokytoją.

 1,2 proc. paramą galima skirti tik  internetu. 

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) per elektroninę bankininkystę.  https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Reikalingi duomenys:

Mokestinis laikotarpis – 2023

Mokesčio dalį skiriu- paramos gavėjams 

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191637698

Mokesčio dalies paskirtis – Kauno L/D DAIGELIS

Mokesčio dalies dydis – iki 1,2

 

2023 m. buvo gauta 3476,55 Eur   1,2 % paramos lėšų.   Už šias ir ankstesniais metais sukauptas lėšas apmokėta:

 2023 metų 1,2 proc lėšų ataskaita

2022 m.  buvo gauta 2300,00 Eur  1,2  % paramos lėšų. Už šias  ir ankstesniais metais sutaupytas lėšas apmokėta:

„Kiškučių“ grupės remonto darbai (3984,58 Eur).

2021 m. buvo gauta 2512,00 Eur. 2021 metais  už gautas 1,2  % paramos lėšas suremontuota:

„Meškiukų“ grupės patalpos (3518,81 Eur).

Už 2019-2020 metais gautas 1,2 % paramos lėšas suremontuota:

„Žvirbliukų“ grupės patalpos (2991,25 Eur);

„Pelėdžiukų“ grupės  patalpos (2472,76 Eur).

 

Gyventojų 1,2 % paramos ir labdaros lėšos.  2020 m. gauta – 3975,08 Eur.

Lėšų likutis – 10328,16 Eur (2021-02-01 dienai)

Lėšų panaudojimas 2020 metais

2021 metų 1,2 % GPM lėšų panaudojimo ataskaita