Dėkojame vaikų tėveliams ir kitiems rėmėjams skyrusiems 2% savo pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui “Daigelis” 

Gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos.  2020 m. gauta – 3975,08 Eur.

Lėšų likutis – 10328,16 (2021-02-01 dienai)

Lėšų panaudojimas 2020 metais