Dėkojame vaikų tėveliams ir kitiems rėmėjams skyrusiems 2% savo pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui “Daigelis” 

Gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos.  2019 m. gauta – 4099,82 Eur.

Lėšos  panaudotos: už 108,00 Eur vaikai apdrausti civiliniu draudimu, 2472,76 Eur – už „Pelėdžiukų“ grupės remonto darbus. Už 1567,00 Eur nupirktas šiltnamis, 24 lovytės į darželio grupę, ES projekto konsultavimo paslaugos.

Lėšų likutis – 9618,00 Eur jos kaupiamos ir planuojama panaudoti 2020 m. grupės kapitaliniam remontui ir ūkinėms prekėms įsigyti, bei papildyti lauko muzikos erdvę 1 priemone.