Mieli tėveliai,

            būtume labai dėkingi jei ir šiais metais 1,2 proc. gyventojų pajamų lėšų dalį skirtumėte lopšeliui-darželiui „Daigelis“. Pernai buvo surinkta 2500,00 Eur paramos lėšų. Už šias ir sutaupytas  iš anksčiau lėšas sumokėjome už „Kiškučių“ grupės remonto darbus 3985,00 Eur. (2022 m. sausio-vasario mėn.). Per paskutinius 4 metus mes, panaudodami tėvelių, darbuotojų pervestas paramos lėšas suremontavome jau 4 grupes. Liko neremontuotos dar 2 grupės – „Ežiukų“ ir „Bitučių“. Tad jei surinktume pakankamai paramos (1,2 proc.) lėšų, suremontuotume kitais metais dar vieną grupę. Vaikai galėtų ugdytis jaukiose, vaikų poreikius atitinkančiose grupių patalpose.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į darželio administraciją arba savo grupės mokytoją.

 1,2 proc. paramą galima skirti tik  internetu. 

Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) per elektroninę bankininkystę.  https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Reikalingi duomenys:

Mokestinis laikotarpis – 2021

Mokesčio dalį skiriu- paramos gavėjams 

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191637698

Mokesčio dalies paskirtis – Kauno L/D DAIGELIS

Mokesčio dalies dydis – iki 1,2

 

 

2021 m. buvo gauta 2512,00 Eur. 2021 metais  už gautas 1,2  % paramos lėšas suremontuota:

„Meškiukų“ grupės patalpos (3518,81 Eur).

Už 2019-2020 metais gautas 1,2 % paramos lėšas suremontuota:

„Žvirbliukų“ grupės patalpos (2991,25 Eur);

„Pelėdžiukų“ grupės  patalpos (2472,76 Eur).

 

Gyventojų 1,2 % paramos ir labdaros lėšos.  2020 m. gauta – 3975,08 Eur.

Lėšų likutis – 10328,16 Eur (2021-02-01 dienai)

Lėšų panaudojimas 2020 metais

2021 metų 1,2 % GPM lėšų panaudojimo ataskaita