LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Svarsto ir sprendžia įstaigos veiklos klausimus, teikia pasiūlymus veiklos kokybei gerinti.

Pirmininkas G. Rasimavičius, tėvų atstovas   Tel. +370 62203120

Sekretorė D. Gailevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

J. Reipienė,  mokytoja

G. Naujokaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

D. Botyrienė, mokytoja

D. Vaidotienė, mokytoja

R. Pečetauskienė, sandėlininkė

J. Ramanauskienė (tėvų atstovas)

N. Kaminskienė (tėvų atstovas)

 

Darbo tarybą sudaro 3 nariai:

Darbo tarybos pirmininkas – Jurgita Iškauskienė

Sekretorius – Loreta  Žilinskienė

Narys – Jolita Reipienė

Darbo tarybos  tel. (8 37) 26 36 73, el. paštai daigelisdt@gmail.com, jurgita.iskauskiene@gmail.com

Darbo-tarybos-reglamentas 2023-04-13

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)                          

Svarsto ir sprendžia vaikų (turinčių specialiųjų poreikių) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimus, vykdo prevencinę veiklą  konsultuoja  šeimas (globėjus).

Pirmininkas – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

L. Kanienė, direktorė

L. Žilinskienė, logopedė, specialioji pedagogė

J. Reipienė, mokytoja

D. Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

V. Jusienė, mokytoja

L. Lipkytė, psichologė

R. Kalvaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 MOKYTOJŲ TARYBA

Svarsto ir sprendžia ugdymo programų, veiklos planavimo, organizavimo, planų įgyvendinimo, veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų klausimus.

Pirmininkas – L. Kanienė, direktorė

Sekretorius – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

D. Botyrienė, mokytoja

J. Smolenskienė, mokytoja

L. Žilinskienė, logopedė, specialioji pedagogė

D. Vaidotienė,  mokytoja

A. Tarcijonienė, mokytoja

E. Malyškaitė, mokytoja

R. Dmuchovskienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja

J. Iškauskienė, socialinė pedagogė

V. Jusienė, mokytoja

J. Reipienė, mokytoja

A. Smilgienė, mokytoja

K. Smitriūtė, mokytoja

T. Butkutė, mokytoja

E. Kadytė meninio ugdymo (muzika) mokytoja

L. Lipkytė psichologė

 

ATESTACINĖ KOMISIJA 

Svarsto ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atitikties klausimus.

Pirmininkas – S. Koriznienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – D. Vaidotienė,  mokytoja

Nariai:  A. Smilgienė, mokytoja

J. Smolenskienė,  mokytoja

E. Mikelionienė, Kauno m.  švietimo skyriaus vyr. specialistė