Informacija neteikiama, nes lopšelis-darželis Lietuvos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nėra užsakęs ir atlikęs tyrimų.