Lopšelio-darželio  darbuotojų 2018 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2019 m.  IV-o ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Pareigų skaičius, etatai 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (€) 2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 * *
Mokytoja (auklėtoja) 8,5 696,95 1069,14
Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo  pedagogė) 1,59 853,3 1420,33
Meninio ugdymo (muzika) mokytoja 0,8 593,25 1188,51
Logopedė 1 * *
Dietistė 0,5 * *
Direktorės pavaduotoja ūkiui 1 * *
Meninio ugdymo (dailė) mokytoja 1 *  *
Auklėtojos padėjėja 6,5 442,9 689,11
Valytoja 0,5 * *
Kiemsargis 0,5 * *
Virėja 2,5 444,52 692,00
Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5 200,00 555,00
Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 400,00 555,00
Budėtojas 0,5 * *
Patalynės prižiūrėtoja 0,25 * *
Raštinės administratorė 0,5 * *
Archyvarė 0,25 * *
Sandėlininkė 1 * *
Socialinė pedagogė 0,25 * *
 Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas 0,5  * *

* Neskelbiama pagal  LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

 

darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020-01-01

Darbo-apmokėjimo-tvarka-nuo-2019-01-01