Lopšelio-darželio  darbuotojų 2019 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2020 m.  II-o ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Pareigų skaičius, etatai 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (€) 2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 * *
Mokytoja (auklėtoja) 8,5 1064,69 1072,94
Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo  pedagogė) 1,59 1307,88 1379,84
Meninio ugdymo (muzika) mokytoja 0,8 1188,52 1209,12
Logopedė 1 * *
Dietistė 0,5 * ———-
Direktorės pavaduotoja ūkiui 1 * ———-
Ūkio padalinio vadovė 1 ———- *
Meninio ugdymo (dailė) mokytoja 1 * *
Auklėtojos padėjėja 6,5 688,47 742,72
Valytoja 0,5 * *
Kiemsargis 0,5 * ———-
Kiemsargis 1,0 ———- MMA
Virėja 2,5 692,00 748,0
Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5 MMA MMA
Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 MMA ———-
Ūkvedys 0,5 ———- 880,00
Budėtojas 0,5 * ———-
Patalynės ir baltinių išdavėja 0,25 * *
Raštinės administratorė 0,5 * ———-
Archyvarė 0,25 * ———-
Raštvedė 1,2 ———- *
Sandėlininkė 1 * *
Socialinė pedagogė 0,25 * *
Meninis ugdymas (gimnastika) 0,4 ———- *
 Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas 0,5 * ———-

 

 

* Neskelbiama pagal  LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

 

darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020-01-01

Darbo-apmokėjimo-tvarka-nuo-2019-01-01