Lopšelio-darželio  darbuotojų 2019 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2020 m.  IV-o ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Pareigų skaičius, etatai 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (€) 2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 * *
Mokytoja 10,00 1064,69 1478,4
Meninio ugdymo mokytoja 2,2 1188,52 1494,00
Logopedė 1 * *
Dietistė 0,5 * ———-
Direktorės pavaduotoja ūkiui 1 * ———-
Ūkio padalinio vadovė 1 ———- *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 6,5 688,47 761,09
Valytoja 0,5 * *
Kiemsargis 0,5 * ———-
Kiemsargis 1,0 ———- MMA
Virėja 2,5 692,00 883,34
Virtuvės darbininkas 0,5 MMA MMA
Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 MMA ———-
Ūkvedys 0,5 ———- 880,00
Budėtojas 0,5 * ———-
Patalynės ir baltinių išdavėja 0,25 * *
Raštinės administratorė 0,5 * ———-
Archyvarė 0,25 * ———-
Raštvedė 1,2 ———- *
Sandėlininkė 1 * *
Socialinė pedagogė 0,25 * *
Meninis ugdymas (gimnastika) 0,4 ———- *
 Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas 0,5 * ———-

 

 

* Neskelbiama pagal  LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA NUO 2021

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020-01-01

Darbo-apmokėjimo-tvarka-nuo-2019-01-01