Lopšelio-darželio  darbuotojų 2020 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2021 m. IV-o ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Pareigų skaičius, etatai 2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą  (€) 2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 * *
Mokytoja 10,00 1210,00 1494,0
Meninio ugdymo mokytoja 2,2 1220,00 1494,00
Logopedė 1,05 * *
Ūkio padalinio vadovė 1 * *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 6,5 766,00 790,00
Valytoja 0,5 * *
Kiemsargis 1,0 * *
Virėja 2,5 797,00 846,06
Virtuvės darbininkas 0,5 * *
Ūkvedys 0,5 880,00 920,04
Patalynės ir baltinių išdavėja 0,25 * *
Raštvedė 1,0 * *
Sandėlininkė 1 * *
Socialinė pedagogė 0,25 * *
Meninis ugdymas (gimnastika) 0,4 * *

 

* Neskelbiama pagal  LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA NUO 2021-01-01

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020-01-01

Darbo-apmokėjimo-tvarka-nuo-2019-01-01