Lopšelio-darželio  darbuotojų 2023 m. vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis ir 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Pareigų skaičius, etatai 2023m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą  (€) 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis už 1,0 etatą (€)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 * *
Mokytoja 10,00 1869,30 1796,76
Meninio ugdymo mokytoja 2,25 1741,17 1724,84
Logopedė 1,0 * *
Ūkio padalinio vadovė 1 * *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 6,5 1077,78 1090,89
Valytojas 0,5 * *
Kiemsargis 0,5 * *
Virėjas 2,5 1253,83 1269,45
Virtuvės darbininkas 0,5 * *
Ūkio darbininkas 0,5 * *
Skalbinių tvarkytojas 0,25 * *
Dokumentų specialistas 1,0 * *
Sandėlininkė 1 * *
Socialinė pedagogė 0,25 * *
Mokytojo padėjėja 1,25 * 1073,41
Specialioji pedagogė 0,25 * *
Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,25 * *

 

* Neskelbiama pagal  LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

Darbo užmokesčio tvarka nuo 2023-01-02

Darbo apmokėjimo tvarka nuo  2022 01 01 

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-09-01

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2021-01-01

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2020-01-01

Darbo-apmokėjimo-tvarka-nuo-2019-01-01