Laisvos darbo vietos nuo 2022 m. birželio 1 d.:

0,25 etato informacinių technologijų sistemų administratoriaus.  Reikalavimai darbo vietai.