Vaikų adaptacijos tyrimas  2023 m. 

 

Vaizdinės atminties tyrimas mišraus amžiaus grupėse (2022 m.)

Tėvų (globėjų) požiūris į vaikų sveikatą ir sergamumo valdymą darželyje (2022 m.)

Pedagogų požiūris apie ekologinio sąmoningumo ir patirtinio pažinimo vaikų gebėjimų ugdymosi galimybes tyrimo išvados (2022 m.)

 

Kaip aš vertinu ugdymo kokybę ir ko tikiuosi 2021 metais?

 

Adaptacijos tyrimas 2020 m.

“Kaip aš vertinu ugdymo kokybę ir ko tikiuosi?” anketinės apklausos rezultatai

Sociometrinis tyrimas Kūrybinė vaikų sąveika

 

2021 m. giluminis įsivertinimas

2020 m. giluminis įsivertinimas

2019 m. giluminis įsivertinimas

2018 m. giluminis įsivertinimas

2017 m. giluminis įsivertinimas