Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” 2020 metų veiklos planas

Lankomumo-apskaitos-tvarkos-aprašas 2020-01-24 Kauno lopšelyje-darželyje “Daigelis”

2019 metų direktorės veiklos ataskaita

 

Ld Daigelis 2019 m. planas

Kauno l/d “Daigelis” Strateginis planas 2019-2021 m.

2018 metų direktorės veiklos ataskaita

 

 

2018 m. veiklos planas

2016-2018-m.-strategija

2018 m. VGK planas;

Prioritetinės veiklos kryptys, uždaviniai

Vadovaujantis lopšelio–darželio 2016-2018 m.strateginio plano uždaviniais:

  •  Darbuotojų potencialo panaudojimo galimybių atskleidimas;
  • Veiklos planavimo sistemos tobulinimas;
  • Į vaiką orientuotos metodikos „Gera pradžia“ diegimas;
  • Įstaigos materialinės bazės modernizavimas diegiant IKT bei  gerinant materialines sąlygas  grupių ir maisto ruošimo patalpose.

 

Elektroninio dienyno nuostatai

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” ir jo klientų aptarnavimo tvarka