Meškiukų (lopšelio grupė)

Amžius: 2-3 m.

Vaikų skaičius: 16

Mokytojos:

Alma Tarcijonienė, Sonata Navickė

Auklėtojos padėjėja:

Dalia Gailevičiūtė

Darbo laikas 7:00 – 19:00

Diena-darželyje

Žvirbliukų (lopšelio grupė)

Amžius: 2-3m.

Vaikų skaičius: 16

Mokytojos: Miglė Meilutė, A.Bastienė

Auklėtojos padėjėja:

V.Sadauskienė

Darbo laikas 7:00 – 17:30

Tel.861975337

Diena-darželyje

Kiškučių (darželio grupė)

Amžius: 4-6 m.

Vaikų skaičius: 22

Mokytojos:

Daiva Botyrienė, Jūratė Smolenskienė

Auklėtojos padėjėja:

Jūratė Kolytienė

Darbo laikas 7:00 – 17:30

Tel. 861963365

Kiškučių grupės pristatymas

Pelėdžiukų (darželio grupė)

Amžius: 3-5 m.

Vaikų skaičius: 22

Mokytojos:

Danguolė Čelkienė, Rima Pipynienė

Auklėtojos padėjėja:

Jūratė Šimonienė

Darbo laikas 7:00 – 19:00

Tel. 861970037

“Ežiukų” (darželio grupė)

Amžius: 3-5 m.

Vaikų skaičius: 22

Mokytoja:

Aušra Smilgienė

Auklėtojos padėjėja:

Irena Milutienė

Darbo laikas 7:00 – 17:30

Ežiukų grupės pristatymas