Forma Nr1 2019 09 30 D

Forma Nr. 1 2019 06 30 D

Ataskaitos-Formos-Nr.-I-Nr.-II-ir-aiškinamasis-raštas-ir-Nr.-IV

1 forma 2018 09 30 

1 forma 2018 06 30

1 forma 2018-03-31

1 forma 2018-03-31 (ketvirtinė)

 

Forma Nr2 aiškinamasis raštas 2019 12 31 D

2 forma ir aiškinamasis raštas 2018-12-31

2 formos ir aiškinamasis raštas 2018 09 30

2 formos ir aiškinamasis raštas 2018 06 30

2 formos ir aiškinamasis raštas 2018-03-31

 

Forma Nr.4 bendra 2018-12-31

Forma Nr. 4 bendra  2018-09-30

Forma Nr. 4 bendra  2018-06-30

Forma Nr. 4 bendra 2018-03-31

 

Vėlesnių metų ataskaitos Nuoroda