2020-2022 m. Kauno-lopšelio-darželio “Daigelis” korupcijos-programa

2020-2022 metų Kauno l/d “Daigelis” korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas

 

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  Jurgita Iškauskienė, raštvedė, socialinė pedagogė

Nariai:D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Gražina Naujokaitienė, auklėtojos padėjėja

 

Kauno_miesto_korupcijos_prevencijos_programa

Kauno lopšelio-darželio ”Daigelis” korupcijos programa 

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” 2017-2019 m. korupcijos planas