Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai  Atverti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa Atverti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ 2022-2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas Atverti dokumentą 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorės įsakymas „Dėl lopšelio-darželio „Daigelis“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Atverti dokumentą  Pranešimo apie pažeidimą forma Atverti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas Atverti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo  Atverti dokumentą

Potvarkis „Dėl pritarimo Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“  direktorės Laimos Kanienės nusišalinimui“ Atverti dokumentą

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis”  nuo 2021 m. gruodžio 23 d. paskirta Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ dokumentų specialistė, socialinė pedagogė  Jurgita Iškauskienė, tel. +370 37 26 36 73, +370 683 70 310  el. p. jurgita.iskauskiene@gmail.com

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  Jurgita Iškauskienė dokumentų specialistė, socialinė pedagogė

Nariai:

Diana Vaidotienė mokytoja

Gražina Naujokaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorės  2024-01-31 įsakymas Nr. V-15  „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius  interesus sąrašo patvirtinimo“

Darbuotojai privalantys deklaruoti privačius interesus:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Ūkio padalinio vadovas.

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo, ir pateikimo taisyklėse (nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ac46704a8811eb8d9fe110e148c770 )

 

STT „karštosios“ linijos (visą parą) telefonu +370 5 266 33 33, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.