Korupcijos prevencijos nuostatai

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis” 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa 

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Pranesimo_apie_pazeidima_forma

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis”  nuo 2021 m. gruodžio 23 d. paskirta Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” dokumentų specialistė, socialinė pedagogė  Jurgita Iškauskienė, tel. (8 37) 26 36 73, 868370310  el. p. jurgita.iskauskiene@gmail.com

 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  Jurgita Iškauskienė dokumentų specialistė, socialinė pedagogė

Nariai:

Diana Vaidotienė mokytoja

Gražina Naujokaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

 

Privačius interesus privalančių deklaruoti  Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis“ sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Ūkio padalinio vadovas;
  • Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo, ir pateikimo taisyklėse (nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ac46704a8811eb8d9fe110e148c770 )

 

 

STT „karštosios“ linijos (visą parą) telefonu (8-5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.