Korupcijos prevencijos nuostatai

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis” 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa 

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Vidinių-informacijos-apie-pažeidimus-teikimo-tvarkos-aprašas

Pranesimo_apie_pazeidima_forma

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu Kauno lopšelyje-darželyje „Daigelis”  nuo 2021 m. gruodžio 23 d. paskirta Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” dokumentų specialistė, socialinė pedagogė  Jurgita Iškauskienė, tel. (8 37) 26 36 73, 868370310  el. p. jurgita.iskauskiene@gmail.com

 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  Jurgita Iškauskienė dokumentų specialistė, socialinė pedagogė

Nariai:

Diana Vaidotienė mokytoja

Gražina Naujokaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorės  2023-02-27 įsakymas Nr. V-31  „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius  interesus sąrašo patvirtinimo“

Darbuotojai privalantys deklaruoti privačius interesus:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Ūkio padalinio vadovas.

 

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo, ir pateikimo taisyklėse (nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ac46704a8811eb8d9fe110e148c770 )

 

 

STT „karštosios“ linijos (visą parą) telefonu (8-5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.