Kauno_miesto_korupcijos_prevencijos_programa

Kauno lopšelio-darželio ”Daigelis” korupcijos programa 

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” 2017-2019 m. korupcijos planas

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  D.Vaidotienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nariai: A. Smilgienė, auklėtoja;

J.Urnižienė, meninio ugdymo pedagogė