2020–2022 m. Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“  korupcijos programa

2020–2022 metų Kauno l/d  „Daigelis“ korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas

 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkas  Jurgita Iškauskienė raštvedė, socialinė pedagogė

Nariai:

Diana Vaidotienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Gražina Naujokaitienė auklėtojos padėjėja

 

Kauno_miesto_korupcijos_prevencijos_programa

Kauno lopšelio-darželio  „Daigelis“ korupcijos programa 

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“  2017–2019 m. korupcijos planas