Organizacinė schema nuo 2023 metų rugsėjo 1 d.

 

Organizacinė schema nuo 2023 metų  vasario 1 d. Patvirtinta Kauno lopšelio-darželio Daigelis direktorės 2023-02-01 įsakymu Nr. V-21 Dėl Kauno lopšelio-darželio Daigelis organizacinės schemos patvirtinimo

Organizacinė schema nuo 2022 metų  rugsėjo 1  d.

 

 

 

Organizacinė schema nuo 2022 metų  gegužės 2  d.

Organizacinė schema nuo 2020 metų  rugsėjo 1 d.

Organizacinė schema nuo 2020 metų  sausio 1 d.

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ organizacinė schema iki  2019 metų gruodžio 31 d.