Organizacinė schema nuo 2022 metų  rugsėjo 1  d.

 

Organizacinė schema nuo 2022 metų  gegužės 2  d.

Organizacinė schema nuo 2020 metų  rugsėjo 1 d.

Organizacinė schema nuo 2020 metų  sausio 1 d.

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ organizacinė schema iki  2019 metų gruodžio 31 d.