Organizacinė schema nuo 2020 metų  rugsėjo 1 d.

Organizacinė schema nuo 2020 metų  sausio 1 d.

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” organizacinė schema iki  2019 metų gruodžio 31 d.