Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina, €    

(vienos valandos įkainis)

Sutarties sudarymo data
1. Kabinetas UAB „Kalba.L.T” 16,6 Anglų kalbos užsiėmimai 2,50 2022-10-14
2.  Kabinetas UAB „Edukacija” 16,6 Lego užsiėmimai 2,50 2022-09-26

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis”  (Žagarės g. 5 Kaunas)  kabinetas pažymėtas pastato vidaus plotų plane Nr. 1-16.

Teisinis pagrindas-  trumpalaikės nuomos sutartys.