Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina, €    

(už nuomojamą laikotarpį)

Užimtumas t.y. nuomos laikotarpis
1. Pagalbinės patalpos Lena Kauffeld 13,64 Keramikos-dailės būrelis 60,00 2018-11-02-2019-05-31
2. Salė VŠĮ „Startukas“ 72,33 Vaikų lengvosios atletikos užsiėmimai 40,00 2018-11-02-2019-05-31
3. Pagalbinės patalpos UAB „Mokykla Tau“ 13,64 Anglų kalbos užsiėmimai 70,00 2018-11-02- 2019-06-28
4. Salė VŠĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 72,33 Vaikų mažojo krepšinio užsiėmimai 70,00 2018-11-02-2019-05-31
5. Salė VĮ „Kultūra vaikams“ 72,33 Šokių užsiėmimai 168,00 2018-11-02-2019-05-31

Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” salė pažymėta pastato vidaus plotų plane Nr.1-44, pagalbinė patalpa pažymėta pastato vidaus plotų plane Nr. 21.

 

Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis turtas išnuomotas yra Kauno lopšelio-darželio “Daigelis” 2018-10-22 prašymas Nr S-70 “Dėl trumpalaikės patalpų nuomos”  suderintas su Kauno  m. savivaldybės  administracija (suderinimo žyma 2018-11-09 R12-5348 RZ20201790 https://dvs.kaunas.lt/  sistemoje).