Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina, €    

(vienos valandos įkainis)

Užimtumas t.y. nuomos laikotarpis
1. Salė VŠĮ „Startukas“ 72,33 Vaikų lengvosios atletikos užsiėmimai 3,00 2020-02-25-2020-05-31
2. Logopedinis kabinetas UAB „Mokykla Tau“ 16,6 Anglų kalbos užsiėmimai 2,50 2020-02-25-2020-05-31
3. Salė VŠĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 72,33 Vaikų mažojo krepšinio užsiėmimai 3,00 2020-02-25-2020-05-31
4. Salė Ind. Sandra Lapinskaitė 72,33 Šokių užsiėmimai 3,00 2020-02-25-2020-05-31

Kauno lopšelio-darželio „Daigelis” salė pažymėta pastato vidaus plotų plane Nr.1-44, pagalbinė patalpa pažymėta pastato vidaus plotų plane Nr. 1-16.

Teisinis pagrindas- nekilnojamo turto trumpalaikės sutartys.