Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“
Žagarės g. 5,
LT-47178 Kaunas
Tel. 370 37 26 65 63,
El. paštas lddaigelis@gmail.com

 
Direktorė
Laima Kanienė
Tel. +370 37 26 65 63, +370 672 61 440
El. paštas lkaniene@gmail.com
Priėmimo laikas
Antradieniais 14–16 val.
Trečiadieniais 9–11 val.
Ketvirtadienis 13–15 val.
 
 
Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Sigita Koriznienė
Tel.+370 37 26 65 63
El. paštas  sigitakorizniene@gmail.com
 
Priėmimo laikas
Pirmadieniais 14–17 val.
Antradieniais 14–17 val.
Trečiadieniais 14–17 val.
 
Raštinės priėmimo laikas:
Pirmadieniais 8:30–10:30 val.
Antradieniais  8:30–10:30 val.
Trečiadieniais  13–15 val.
 
Tel. +370 37 26 36 73
 
centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje atsakinga dokumentų specialistė Jurgita Iškauskienė tel.+370 619 59 846
Priėmimo laikas:
Pirmadieniais 8:30–10:30 val.
Antradieniais  8:30–10:30 val.
Trečiadieniais  13–15 val.
 
Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ ir jo klientų aptarnavimo tvarka