ĮSTAIGOS MISIJA

 Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ – tai besimokančios bendruomenės įstaiga, įgyvendinanti 2–6 m. vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą lietuvių kalba, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais. Finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir iš valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšų.

Įstaiga – puoselėjanti aplinkos saugumą, auginanti asmenybę, gebančią gyventi ir veikti drauge su esančiais šalia. Sudaranti sąlygas vaiko saviraiškai, iniciatyvai, patyrimams, tenkinant prigimtinius vaiko poreikius ir siekiant individualių gebėjimų sklaidos, atvira kaitai, nuolat ieškanti ir kurianti, teikianti kokybišką pagalbą ir paramą šeimai.

 ĮSTAIGOS VIZIJA

 Darželis – atviras vaikų patyrimams.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 Mes turime būti tas pokytis, kurį norime matyti pasaulyje. (Gandhi)