2020-2021 m.m. įgyvendinamos programos, projektai:

 • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje “Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje “Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Tęstinis pedagogų tarpusavio pagalbos renginių ciklas „Mokomės kartu“;
 • Mokinių savanorystės projektas;
 • Socialinės partnerystės projektas “Padedam augti”
 • Programa “Zipio draugai” kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje “Bitučių” grupėje.
 • Socialinio emocinio ugdymo programa “Kimochis”  https://www.kimochis.com/ “Kiškučių”, “Ežiukų” grupėse ir su “Pelėdžiukų” grupės vyresniaisiais vaikais.  Kimočiai gyvena lopšelyje-darželyje “Daigelis”
 • Rengiame ir dalyvaujame https://www.etwinning.net/  projektuose.

2020-2021 m.m. įgyvendintos programos, projektai:

 • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje “Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje “Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Socialinis – kūrybinis projektas ,,Kūrybos karoliukai“. Siekiame nuolat su vaikais ieškoti bei atrasti meno ir bendravimo ,,karoliukus“  – kartu suverti nuostabų vaikų kūrybos vėrinį.
 • Tęsiamas ilgalaikis patirtinio ugdymosi ir socialinės partnerystės projektas ,,Padedam augti“. Ar augalas užaugtų tik girdėdamas pasakojimus apie vandenį, bet niekada nebūtų palaistytas? Visi žinome atsakymą – neužaugtų. Patirtinio ugdymo(si) esmė – padėti vaikui pačiam pajusti,  išbandyti ir įgyti naujų patirčių: pažinti pasaulį visais aspektais
 • Tęsiamas ilgalaikis projektas ,,Mokinių savanorystė Kauno l/d ,,Daigelis“. Savanorystė  – prasminga veikla, kuri skatina socialinius ryšius: drauge veikti, žaisti ir mokytis
 • Programa “Zipio draugai” kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje “Bitučių” grupėje ir su “Pelėdžiukų” grupės vyresniaisiais vaikais.
 • Socialinio emocinio ugdymo programa “Kimochis”  https://www.kimochis.com/ “Kiškučių” ir “Ežiukų” grupėse.
 • Nuo 2019-01-3  dalyvaujame tarptautiniame projekte “Say Hello to the World”  (liet. Pasakyk pasauliui labas), skatinantis tarpkultūrinį bedradarbiavimą tarp darželių ir mokyklų visame pasaulyje.
 • Projektas _Vabaliukų pasaulis_
 • Fantazijos iš miško
 • Spalvingiausi paukščiai