2021–2022 m.m. įgyvendinamos programos, projektai:

 • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Mokinių savanorystės projektas;
 • Socialinės partnerystės projektas „Padedame augti”;
 • Programa „Zipio draugai” kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje „Bitučių” grupėje;
 • Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis”  https://www.kimochis.com/ „Kiškučių”, „Ežiukų” grupėse ir su „Pelėdžiukų” grupės vyresniaisiais vaikais.  Kimočiai gyvena lopšelyje-darželyje „Daigelis” ;
 • Rengiame ir dalyvaujame https://www.etwinning.net/  projektuose.

Akcija „Sodinkime medžius” 

https://www.canva.com/design/DAE-uPgNNdI/nxCQ8NP8oGZSvGb8x9aQwg/watch?utm_content=DAE-uPgNNdI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Kūrybinė paroda iš antrinių žaliavų „Virsmas”

https://www.canva.com/design/DAE-zVbK07A/w0v5KDXBMJmjQJQ-tEeZ6g/watch?utm_content=DAE-zVbK07A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

VANDUO- GYVYBĖS ŠALTINIS 

Vaikų pozityvaus elgesio skatinimo būdai 

https://read.bookcreator.com/SkFz9ne6omftXarv8e8YCh72X8J2/mmBs9uI5Q2yFiXv__3dnVw?fbclid=IwAR1zlgVHPWuuw7WRh35TAv9mGq9DnprRZ4wpUcFv5aLLqDZ0nV86dQZowMM

 

2020–2021 m.m. įgyvendintos programos, projektai:

 • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
 • Socialinis – kūrybinis projektas ,,Kūrybos karoliukai“. Siekiame nuolat su vaikais ieškoti bei atrasti meno ir bendravimo ,,karoliukus“  – kartu suverti nuostabų vaikų kūrybos vėrinį;
 • Tęsiamas ilgalaikis patirtinio ugdymosi ir socialinės partnerystės projektas „Padedame augti“. Ar augalas užaugtų tik girdėdamas pasakojimus apie vandenį, bet niekada nebūtų palaistytas? Visi žinome atsakymą – neužaugtų. Patirtinio ugdymo(si) esmė – padėti vaikui pačiam pajusti,  išbandyti ir įgyti naujų patirčių: pažinti pasaulį visais aspektais;
 • Tęsiamas ilgalaikis projektas  „Mokinių savanorystė Kauno l/d „Daigelis“. Savanorystė  – prasminga veikla, kuri skatina socialinius ryšius: drauge veikti, žaisti ir mokytis;
 • Programa „Zipio draugai“ kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje ir su „Pelėdžiukų“ grupės vyresniaisiais vaikais;
 • Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochis“  https://www.kimochis.com/ „Kiškučių“  ir „Ežiukų“ grupėse;
 • Nuo 2019-01-3  dalyvaujame tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“  (liet. Pasakyk pasauliui labas), skatinantis tarpkultūrinį bedradarbiavimą tarp darželių ir mokyklų visame pasaulyje.