2018-2019 m.m. įgyvendinamos programos, projektai:

  • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje “Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
  • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje “Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

 

  • Socialinis – kūrybinis projektas ,,Kūrybos karoliukai“. Siekiame nuolat su vaikais ieškoti bei atrasti meno ir bendravimo ,,karoliukus“  – kartu suverti nuostabų vaikų kūrybos vėrinį.

 

  • Tęsiamas ilgalaikis patirtinio ugdymosi ir socialinės partnerystės projektas ,,Padedam augti“. Ar augalas užaugtų tik girdėdamas pasakojimus apie vandenį, bet niekada nebūtų palaistytas? Visi žinome atsakymą – neužaugtų. Patirtinio ugdymo(si) esmė – padėti vaikui pačiam pajusti,  išbandyti ir įgyti naujų patirčių: pažinti pasaulį visais aspektais

 

  • Tęsiamas ilgalaikis projektas ,,Mokinių savanorystė Kauno l/d ,,Daigelis“. Savanorystė  – prasminga veikla, kuri skatina socialinius ryšius: drauge veikti, žaisti ir mokytis

 

  • Programa “Zipio draugai” kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje “Bitučių” grupėje ir su “Pelėdžiukų” grupės vyresniaisiais vaikais.

 

  • Socialinio emocinio ugdymo programa “Kimochis”  “Kiškučių” ir “Ežiukų” grupėse.

 

  • Nuo 2019-01-3  dalyvaujame tarptautiniame projekte “Say Hello to the World”  (liet. Pasakyk pasauliui labas), skatinantis tarpkultūrinį bedradarbiavimą tarp darželių ir mokyklų visame pasaulyje.