2020-2021 m.m. įgyvendinamos programos, projektai:

  • Nuo 2012 m. sausio 9 d. lopšelis-darželis dalyvauja  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje “Vaisiai ir daržovės – energijos šaltinis!”, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
  • Nuo 2012 m. spalio 1 d.  dalyvauja  programoje “Pienas vaikams”, kuri remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
  • Tęstinis pedagogų tarpusavio pagalbos renginių ciklas „Mokomės kartu“;
  • Mokinių savanorystės projektas;
  • Socialinės partnerystės projektas “Padedam augti”
  • Programa “Zipio draugai” kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus, priešmokyklinėje “Bitučių” grupėje.
  • Socialinio emocinio ugdymo programa “Kimochis”  https://www.kimochis.com/ “Kiškučių”, “Ežiukų” grupėse ir su “Pelėdžiukų” grupės vyresniaisiais vaikais.  Kimočiai gyvena lopšelyje-darželyje “Daigelis”
  • Rengiame ir dalyvaujame https://www.etwinning.net/  projektuose.

2020-2021 m.m. įgyvendintos programos, projektai: