Informacija nuolat atnaujinama, papildoma

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Priemonių planas – nuotolinis ugdymas

Nuotolinio ugdymo priemonės

Mūsų įstaigoje pasirinkti šie nuotolinio ugdymo sprendimai:

  • Ugdymo procesas bus organizuojamas pasitelkus iki 25 proc. vienpusį ir sinchroninį ryšį su vaikais ir tėvais ir 100 proc, asinchroninį ryšį.
  • Pasirinktos nuotolinio ryšio priemonės: mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai.
  • Ryšys tarp mokytojo ir vaiko (tėvų, globėjų) bus palaikomas įprastais pokalbiais telefonu, vaizdo pokalbiais (skype, whatapps, viber ir kt.), žinutėmis, naujienomis el. dienyne https://musudarzelis.lt/, grupių, įstaigos  fb socialiniuose tinkluose https://www.facebook.com/, įstaigos internetinėje svetainėje https://www.lddaigelis.lt/, virtualioje mokymosi aplinkoje.
  • Bus naudojama aplinka: el. paštas, e pokalbiai, el dienynas bei virtuali aplinka.

Kontaktai, kuriais tėvai/globėjai gali gauti pagalbą.

Direktorė Laima Kanienė el.paštas lkaniene@gmail.com , tel. 867261440

Nuotolinio ugdymo kuratorė direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė el.paštas  sigitakorizniene@gmail.com, tel. 862268018

Informacija dėl mokesčio.

 Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimas  2019-10-15 Nr. T-454 “Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas”

Priedas prie sprendimo T-454

2020 m.  kovo 16-27 d.  ir kovo 28- balandžio 13 d.,  laikotarpyje tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo už  darželį   nemoka   pagal 10.7. punktą  dėl ekstremalių įvykių ar esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai;

Ugdymo modeliai, planai